Életmódom

18201802V

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel


Szerzői jogok

1.) A www.eletmodom.eu (továbbiakban Honlap) szerzői jogvédelem alatt áll. A honlap üzemeltetője az Ercomp Siculus Kft, a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, reklámokat, stb.).

Az eletmodom.eu domainnév jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Ercomp Siculus Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Az Ercomp Siculus Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Felhasználó kijelenti, egyúttal szavatolja, hogy az általa szolgáltatások igénybe vétele során megadott adatok, illetve feltöltött képek használatához, felhasználásához, közzétételéhez, módosításához, javításához szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket beszerezte, felhasználásuk semmilyen harmadik személy jogait – különösen szerzői jogait – nem sérti, vagy a szükséges jogokkal rendelkezik. Felhasználó egyúttal feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat a Honlapon nyújtott szolgáltatás keretében felhasználja. Az ez irányú szerződésszegésből eredő minden kár Felhasználót terheli.

Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a jelen pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Felhasználó jogosult a Honlapot tanulmányozni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden felhasználás kapcsán feltüntetve a Szolgáltató nevét és elérhetőségét.

Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.

2.) Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:
2.1.) A szabad felhasználás esetei
2.1.1.) Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2.1.2.) A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez az Ercomp Siculus Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2.2.) Másodközlés írásbeli engedéllyel
A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1.) pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag Az Ercomp Siculus Kft. írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. Az Ercomp Siculus Kft-t megillető díjazás mértéke itt tekinthető meg . Az Ercomp Siculus Kft. a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában az Ercomp Siculus Kft. díjazásra jogosult.

3.) Az Ercomp Siculus Kft. szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei
Az Ercomp Siculus Kft. szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben Az Ercomp Siculus Kft. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében az Ercomp Siculus Kft. követelheti
a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c./ hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő az Ercomp Siculus Kft. szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Ercomp Siculus Kft. kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

Az Ercomp Siculus Kft.-t megillető díjazás mértéke (az adott ország pénznemének függvényében):

  • - Cikk: 250€ / 75.000,- Ft + ÁFA/db
  • - Szolgáltatások szövegezései: 0,05€ / 15,- Ft + ÁFA/karakter
  • - Életmódom saját fotók: 5 000,- Ft + ÁFA/db
  • - Grafikai elemek: 20€ / 6.000,- Ft + ÁFA/munkaóra
  • - Fejlesztések: 60€ / 18.000,- Ft + ÁFA/munkaóra

Az Europresstől, Getty Images-től és a Fotoliától vásárolt képek nem felhasználhatóak és nem adhatóak át harmadik személynek.

Várandósság-Család

Családosoknak vagy éppen családot alapítóknak...
Családtervezéstől a gyermeknevelésig...

Szex-Szerelem

Mire vágysz igazán? Szerelemre vagy csak szexre?
Szerelem vagy csak vérpezsdítő szex?

Autó-motor

Vásárolnál vagy csak álmodozol a leendő gépjárművedről?
Gépjárművásárlóknak és/vagy álmodozóknak

Szépség-Csábítás

Szépségünk ápolása = sikeres csábítás! Segítünk pár tuti tippel!
Csábítanál?! Segítünk pár tuti tippel!

Házikedvencek

Kedvenceink, akik a család részévé váltak
Házikedvenceink vagy családunk tagjai?